یکشنبه, 5 خرداد 1398

 

رئیس اداره آب شهرستان سرعین خبر داد:

 

آزاد سازی بستر و حریم رودخانه های شهر اردیموسی و روستای ویله درق

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اردبیل، رئیس اداره آب شهرستان سرعین اعلام کرد: در سایه پیگیری ها و تلاش های اکیپ گشت و نظارت واحد آبهای سطحی و با هماهنگی و نظارت دادستانی و مراجه انتظامی شهرستان سرعین، این امورنسبت به آزاد سازی دخل و تصرفات صورت گرفته در بستر حریم شهر اردیموسی و روستای ویله درق اقدام نموده است.  

رئیس اداره آب شهرستان سرعین اعلام کرد: در سایه پیگیری ها و تلاش های اکیپ گشت و نظارت واحد آبهای سطحی و با هماهنگی و نظارت دادستانی و مراجه انتظامی شهرستان سرعین، این امورنسبت به آزاد سازی دخل و تصرفات صورت گرفته در بستر حریم شهر اردیموسی و روستای ویله درق اقدام نموده است.

 مهندس علیرضا حیدری تاکید کرد: زارعین و باغداران محترم با رعایت به حساسیت موضوع آزادسازی بستر و حریم رودخانه ها و نیز حفظ حقوق بیت المال و اراضی ملی از هر گونه دخل و تصرف در بستر و حریم منابع آبی خودداری نمایند. در غیر اینصورت نسبت به آزادسازی اقدام خواهد شد.

منبع خبر: روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اردبیل

دیدگاه کاربران