یکشنبه, 29 مهر 1397

 

 

جلسه نوآوری و جهاد اقتصادی برگزار شد

آخر فروردین ماه سالجاری دومین جلسه نوآوری و جهاد اقتصادی دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای اردبیل با حضور مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت برگزار شد.  

آخر فروردین ماه سالجاری دومین جلسه نوآوری و جهاد اقتصادی دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای اردبیل با حضور مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت برگزار شد.

در ادامه جلسه مهندس حسینی اسعد گزارشی درباره باران سنج ثبات و مزایا و معایب آن ارائه نمود.

همچنین در این جلسه مقرر گردید هر گروه نقاط قوت و ضعف دفتر مطالعات پایه منابع آب را مشخص و جهت بالا بردن بهره وری این دفتر پیشنهادات خود را در جلسه آتی ارائه نمایند.

در پایان این جلسه ضمن اینکه مقرر گردید جلسات سالجاری این دفتر با نام «نوآوری و جهاد اقتصادی» برگزار گردد، قرار شد اعضاء این دفتر تا جلسه آتی با مدیرعامل شرکت دیدار کنند.

منبع خبر: توسط دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه اردبیل؛

دیدگاه کاربران