سه‌شنبه, 24 مهر 1397

 

 

کسب رتبه دوم شرکت آب منطقه ای اردبیل در ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در سال 89

شرکت آب منطقه ای اردبیل با نهایی شدن فرایند عملکرد سال 89 دستگاههای اجرایی استان که از طرف معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اردبیل منتشر شد، رتبه دوم را در بین 37 دستگاه اجرایی کسب نمود.  

شرکت آب منطقه ای اردبیل با نهایی شدن فرایند عملکرد سال 89 دستگاههای اجرایی استان که از طرف معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اردبیل منتشر شد، رتبه دوم را در بین 37 دستگاه اجرایی کسب نمود.

شرکت آب منطقه ای اردبیل در این ارزیابی در شاخصای عمومی 887،57 امتیاز و در شاخص های اختصاصی 100000 امتیاز و در کل 1887،57 امتیاز کسب نمود.

گفتنی است معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اردبیل این ارزیابی را در سال 89 و در دو بعد شاخص های عمومی و شاخص های اختصاصی بعمل آورده است.

منبع خبر: توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اردبیل منتشر شد؛

دیدگاه کاربران