سه‌شنبه, 24 مهر 1397

 

 

شبکه پایاب سد سبلان در حال حاضر 42 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، معاونین شرکت آب منطقه ای به اتفاق نماینده مجری طرح و پیمانکاران پروژه سد و شبکه سبلان، از وضعیت آبگیری و سرریز سد و شبکه اراضی پایاب سد سبلان بازدید نمودند.  

مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، معاونین شرکت آب منطقه ای به اتفاق نماینده مجری طرح و پیمانکاران پروژه سد و شبکه سبلان، از وضعیت آبگیری و سرریز سد و شبکه اراضی پایاب سد سبلان بازدید نمودند.

مدیرعامل و هیئت همراه در ابتدا از آخرین وضعیت آبگیری و سرریز سد سبلان بازدید کرده و به اتفاق پیمانکاران از ایستگاه پمپاژ اصلی ناحیه عمرانی us1 که آماده بهره برداری است بازدید و در جریان آخرین وضعیت این پروژه قرار گرفتند.

نماینده مجری طرح سد و شبکه سبلان در حاشیه این بازدید گفت: کار ایستگاه پمپاژ اصلی ناحیه عمرانی us1 دریافت آب از کانال اصلی و انتقال آن به مخازن اصلی است تا آب را در بین مزارع و باغات منطقه که به وسعت 512 هکتار می باشد توزیع کند.

در ادامه این برنامه، مدیرعامل و هیئت همراه از کانال و ایستگاههای پمپاژ شبکه سبلان و همچنین از محل احداث سیفون قره سو در قسمت دو کانالب اصلی شبکه سبلان بازدید نمودند.

 نماینده مجری طرح سد و شبکه سبلان در ادامه این بازدید افزود: شبکه پایاب سد سبلان در حال حاضر 42 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که با اتمام آن 15 هزار هکتار از اراضی منطقه مشگین شهر زیر پوشش قرار خواهد گرفت.

علیرضا معتمدی تصریح کرد: در مجموع در سالهای 89 و 90 بالغ بر 500 میلیارد ریال به شبکه پایاب سد سبلان هزینه شده و برای سال 91 نیز 150 میلیارد ریال اختصاص یافته است.

وی اظهار امیدواری کرد: با تخصیص اعتبارات لازم در سالهای آتی شاهد بهره مندی از برکات طرح حاضر و شکوفایی اقتصادی و رفع محرومیت و تامین معیشت ساکنان محروم منطقه را شاهد باشیم.

در ادامه این برنامه در جلسه ای با حضور مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، معاونین شرکت آب منطقه ای اردبیل. مشاورین و پیمانکاران شبکه سبلان، مشکلات موجود طرح بررسی شد.

منبع خبر: در بازدید مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و معاونین شرکت از سد و شبکه سبلان عنوان شد:

دیدگاه کاربران