سه‌شنبه, 24 مهر 1397

 

 

از واحدهای برگزیده شرکت در سال 88 تجلیل شد.

به گزارش اداره روابط عمومی در اولین جلسه کمیته مدیران شرکت در سال جاری از واحدهای برگزیده شرکت از لحاظ عملکرد با اعطای جوایز و لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.   به گزارش اداره روابط عمومی در اولین جلسه کمیته مدیران شرکت در سال جاری از واحدهای برگزیده شرکت از لحاظ عملکرد با اعطای جوایز و لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد. در این مراسم معاونین شرکت به ارائه گزارش عملکرد یکساله حوزه کاری خود و همچنین برنامه های سال جاری پرداختند. در ادامه برنامه مهندس حیدری ، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت طی بیاناتی ضمن قدردانی از عملکرد واحدهای مختلف ، ایجاد و حفظ روحیه همکاری و تعامل میان واحدهای مختلف برای پیشرفت وترقی را از اصول اساسی شرکت دانست. در انتهای مراسم با اعطای لوح تقدیر از واحدهای منتخب شرکت بر اساس ارزیابی عملکرد یکساله قدردانی شد. لوح تقدیری نیز از طرف معاونین، مدیران و کارکنان شرکت به پاس مدیریت مدبرانه و دلسوزانه به مهندس حیدری تقدیم شد.
منبع خبر: در اولین جلسه کمیته مدیران سال 89

دیدگاه کاربران