پنجشنبه, 27 دی 1397

 

در چهارمین جلسه کارگروه مدیریت جامع کیفیت منابع آب استان اردبیل در سال94 مطرح شد؛

 

تامین آب شرب با کیفیت از اولویتهای شرکت آب منطقه ای اردبیل است

چهارمین جلسه کارگروه مدیریت جامع کیفیت منابع آب استان اردبیل در سال94 با حضور دستگاههای عضو (آب منطقه ای، آبفای شهری و روستایی، اداره کل محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی و جهاد کشاورزی استان) در محل شرکت آب منطقه ای اردبیل برگزار شد.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه  ای اردبیل در این جلسه مسایل و مشکلات مربوط به کیفیت منابع آب استان و بالاخص منابع آب شرب بررسی و در خصوص برنامه های پایش و کنترل کیفی آب بحث و تصمیم گیری گردید.

در ابتدای جلسه معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای بعنوان دبیرکارگروه طی سخنانی اظهار داشت: ارتقاء شاخصهای کیفی آب شرب از دغدغه های اصلی شرکتهای تامین و توزیع کننده آب در سطح استان بوده و با همراهی و مشارکت و نظارت دستگاههای رصدکننده همچون محیط زیست و بهداشت محیط اقداماتی خوبی در این زمینه انجام شده است.

مهندس بهروز محمدی ضمن اشاره به ضرورت اجرایی نمودن هر چه سریعتر «سند راهبرد ملی بهبود کیفیت منابع آب شرب» و برنامه های پایش کیفیت آب شرب اظهار داشت: در سالهای گذشته بندهای مختلف سند توسط هر یک از دستگاههای مسئول بصورت مجزا اجرا شده و ماحصل آن در شرایط حاضر تامین آب مناسب برای مصرف کنندگان است ولی ضرورت دارد تا اقدامات بصورت یکپارچه، هماهنگ، منسجم و با مشارکت تمام دستگاههای ذیربط در قالب روح واحد انجام پذیرد و بنا داریم مفاد سند ابلاغی را در جلسات فشرده کارگروه بررسی کرده و برنامه عملیاتی برای هر یک از بندها تهیه و اجرایی نماییم.

در ادامه این جلسه هر یک از اعضای حاضر در جلسه پیشنهادات خود را در جهت اجرایی نمودن سند ارایه نموده و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

منبع خبر: روابط عمومی

دیدگاه کاربران