دوشنبه, 30 مهر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
09 طرح آبرسانی از سد احمد بیگلو به تصفیه خانه مشگین شهر مناقصه یك مرحله‌ای شرکت آب منطقه ای اردبیل 1397/08/15 100

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/25

بازدید:100

08 تجدید مناقصه: عملیات اجرایی بند معیشتی پیله درق 1حوزه بالهارود مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/08/07 82

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/21

بازدید:82

18 عملیات اجرایی تکمیل پروژه احداث کانال جدید و اصلاح مقطع خاکی کانال A مغان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/07/11 226

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/20

بازدید:226

97/ط/07 عملیات ژئوتکنیک (حفاری و تزریق) گسترش پرده آب بند در جناح چپ سد مخزنی سد گیوی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/06/20 169

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/20

بازدید:169

9704 تجدید تهیه و تامین، انجام عملیات ساخت، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات تله متری و مخابراتی در پستهای فوق توزیع نواحی عمرانی چهارگانه خداآفرین به همراه توسعه پست مغان مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/06/05 67

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/16

بازدید:67

06/ط/97 عملیات اجرایی بند معیشتی پیله درق 1حوزه بالهارود مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/06/04 105

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/14

بازدید:105

9703 بهره برداری و نگهداری از نیروگاه برق آبی مغان و خط انتقال 20کیلوولت مربوطه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/04/31 162

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/16

بازدید:162

97/ط/04 تهیه و تامین ، انجام عملیات ساخت ،نصب،تست و راه اندازی تجهیزات تله متری و مخابراتی در چهار پست فوق توزیع نواحی عمرانی چهارگانه خدا آفرین و توسعه پست مغان مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/04/30 144

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/11

بازدید:144

97/ط/01 احداث ساختمان اداری شرکت آب منطقه ای اردبیل مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/03/13 329

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/23

بازدید:329