سه‌شنبه, 23 مرداد 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
97/ط/07 عملیات ژئوتکنیک (حفاری و تزریق) گسترش پرده آب بند در جناح چپ سد مخزنی سد گیوی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/06/20 29

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/20

بازدید:29

9704 تجدید تهیه و تامین، انجام عملیات ساخت، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات تله متری و مخابراتی در پستهای فوق توزیع نواحی عمرانی چهارگانه خداآفرین به همراه توسعه پست مغان مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/06/05 28

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/16

بازدید:28

06/ط/97 عملیات اجرایی بند معیشتی پیله درق 1حوزه بالهارود مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/06/04 49

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/14

بازدید:49

9703 بهره برداری و نگهداری از نیروگاه برق آبی مغان و خط انتقال 20کیلوولت مربوطه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/04/31 120

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/16

بازدید:120

97/ط/04 تهیه و تامین ، انجام عملیات ساخت ،نصب،تست و راه اندازی تجهیزات تله متری و مخابراتی در چهار پست فوق توزیع نواحی عمرانی چهارگانه خدا آفرین و توسعه پست مغان مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/04/30 115

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/11

بازدید:115

97/ط/01 احداث ساختمان اداری شرکت آب منطقه ای اردبیل مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/03/13 274

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/23

بازدید:274