یکشنبه, 3 تیر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
97/ط/01 احداث ساختمان اداری شرکت آب منطقه ای اردبیل مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/03/13 203

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/23

بازدید:203

9606 مرمت و بهسازی ایستگاه پمپااژ کلور مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 348

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/17

بازدید:348

96 طرح آبرسانی نمین و عنبران- تکمیل خطوط آبرسانی ،تلبمه خانه ها و تاسیسات جنبی مناقصه یك مرحله‌ای شرکت آب منطقه ای اردبیل 489

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/03

بازدید:489

9614 انجام و ارائه خدمات تعمیرات و نگهداری از ایستگاههای آب و هواشناسی در محدوده استان اردبیل مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 200

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/03

بازدید:200

9613 بازگشایی و آزاد سازی تصرفات در حد بستر اهر چای در مشکین شهر به طول 5کیلومتر و عرض کف مطابق نقشه حد بستر اعلامی و قلع و قمع اعیانی های موجود مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 216

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/03

بازدید:216

9612 اجرای عملیات نیرو رسانی به ایستگاه پمپاژ آب سد خورشید آباد واقع در روستای خورشیدآباد شهرستان مشگین شهر مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 231

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/03

بازدید:231

9616 اکیپهای گشت و بازرسی از منابع آب استان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/10/30 319

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/10/11

بازدید:319

9618 عملیات اجرایی سدهای معیشتی بالهارود مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قرادرادها 506

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/20

بازدید:506

9617 احداث سد سینه سر مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 528

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/20

بازدید:528

9616 عملیات اجرائی مقطع کنترل سد احمد بیگلو مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 356

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/19

بازدید:356

9615 عملیات نصب سیستم کنترل مرکزی و تله متری سد بفراجرد مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 291

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/13

بازدید:291

9614 عملیات اجرایی سد مخزنی عنبران مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 518

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/11

بازدید:518

12/ط/96 مرمت و بهسازی تاسیسات آبی استان اردبیل مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 386

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/25

بازدید:386

ساماندهی رودخانه برزند چای در محدوده روستای توسانلو و نصرالله بیگلو مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 653

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/07

بازدید:653

96/ط/10 احداث کانال اصلی از کیلومتر 700+15 تا 600+18 بعد از مخزن جعفرآباد و احداث شبکه اصلی واحد عمرانی چهارم خداآفرین بلوکهای آبیاری z5،z6وz7و احداث ایستگاههای پمپاژ مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 758

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/03

بازدید:758