یکشنبه, 5 خرداد 1398
 
 
کد سند:   9614  
عملیات اجرایی سد مخزنی عنبران
مشخصات آگهی
 موضوع: عملیات اجرایی سد مخزنی عنبران
تشریح:

1

نام و نشانی کارفرما

شرکت آب منطقه ای اردبیل ، به نشانی اردبیل میدان ارتش

2

موضوع مناقصه

عملیات اجرایی سد عنبران    

3

محل اجرای کار

استان اردبیل –شهرستان نمین

4

مدت اجرای کار

24 ماه شمسی

5

مبلغ برآورد اولیه

200میلیارد ریال  بر اساس فهرست  بها سال 1396

6

رشته و گروه پیمانکار

حداقل پایه3 رشته آب

7

مشاور

شرکت مهندسین  مشاور آب و توسعه پایدار

8

محل تهیه اسناد ارزیابی کیفی

مهندسین مشاور آب و توسعه پایدار- تهران – سعادت اباد – بلوار سرو غربی – خیابان ریاضی بخشایش- کوچه بهار سوم –پلاک17

9

مهلت تهیه اسناد اسناد ارزیابی کیفی

از مورخ 11 /09/1396لغایت   14/09/1396  

10

زمان تسلیم اسناد تکمیل شده

تا ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ  29/09/1396

11

محل تسلیم اسناد تکمیل شده

اردبیل ، میدان ارتش ،  شرکت آب منطقه ای اردبیل ، دفتر قراردادها

 

 

     ضمناَ هزینه های آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.                                                      روابط عمومی

                                                                                                                     شرکت آب منطقه ای اردبیل

Web site : www.arrw.ir                                                                  

Email : info@arrw.ir                                                                                                 

 
واحد منتشر کننده: دفتر قراردادها
دستگاه نظارت: شرکت آب منطقه ای اردبیل
میزان برآورد هزینه: 200 ریال
محل تامین اعتبار: طرح
محل اجرای پروژه: شهرستان نمین
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی: دفتر قراردادها
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: تفاهم
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 760