دوشنبه, 25 تیر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
ادامه نیرو رسانی شبکه 20کیلوولت به ایستگاههای پمپاژ و سنترپیووت های ناحیه عمرانی اول شبکه خداآفرین مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اردبیل 1393/11/26 791

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/11/18

بازدید:791

اجرای عملیات ساماندهی و لایروبی فاز اول دریاچه شهرک غفاری مغان مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اردبیل 1393/09/24 592

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/11/18

بازدید:592

عملیات اجرایی آبگیری از محل سربند به منظور تامین کمبود اب نواحی عمرانی اول و دوم شبکه آبیاری خداآفرین مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اردبیل 1393/09/08 652

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/11/18

بازدید:652

تهیه تجهیزات و اجرای عملیات تکمیلی سیستم کنترل و تله متری تاسیسات آبرسانی اردبیل مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 1393/10/22 801

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/11/18

بازدید:801

تعمیرات ابهای معدنی استان مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اردبیل 1393/11/15 596

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/11/18

بازدید:596