دوشنبه, 30 مهر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
ادامه نیرو رسانی شبکه 20کیلوولت به ایستگاههای پمپاژ و سنترپیووت های ناحیه عمرانی اول شبکه خداآفرین مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اردبیل 1393/11/26 841

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/11/18

بازدید:841

اجرای عملیات ساماندهی و لایروبی فاز اول دریاچه شهرک غفاری مغان مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اردبیل 1393/09/24 611

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/11/18

بازدید:611

عملیات اجرایی آبگیری از محل سربند به منظور تامین کمبود اب نواحی عمرانی اول و دوم شبکه آبیاری خداآفرین مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اردبیل 1393/09/08 673

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/11/18

بازدید:673

تهیه تجهیزات و اجرای عملیات تکمیلی سیستم کنترل و تله متری تاسیسات آبرسانی اردبیل مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 1393/10/22 874

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/11/18

بازدید:874

تعمیرات ابهای معدنی استان مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اردبیل 1393/11/15 619

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/11/18

بازدید:619