دوشنبه, 25 تیر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
17/ط/94 تجدید مرمت و بازسازی اجزای سد اردبیل، بسته دوم(کارهای مکانیکی و برقی ) مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/10/20 356

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/30

بازدید:356

94/ط/22 تجدیدانجام عملیات حفاری چاههای پیزومتری در محدوده مطالعاتی اردبیل مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/10/19 330

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/28

بازدید:330