دوشنبه, 25 تیر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
24/ط/94 اصلاح و بازسازی کانال Kو زهکش IK(در محدوده شهر پارس آباد) تجدید مناقصه یك مرحله‌ای شرکت اب منطقه ای اردبیل 1395/01/17 462

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/17

بازدید:462

29/ط/94 عملیات نشانه گذاری و حفاظت مسیر انتقال آب اراضی بهبود سد عمارت مناقصه یك مرحله‌ای شرکت اب منطقه ای اردبیل 1395/01/17 489

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/16

بازدید:489

28/ط/94 احداث شبکه اصلی آبیاری وزهکشی 5000هکتاری واحد عمرانی سوم پایاب خداآفرین مناقصه یك مرحله‌ای شرکت اب منطقه ای اردبیل 1395/01/21 470

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/12

بازدید:470

27/ ط/94 عملیات تکمیلی پروژه احداث کانال جدید و اصلاح مقطع خاکی کانال A مناقصه یك مرحله‌ای شرکت اب منطقه ای اردبیل 1394/12/22 432

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/08

بازدید:432