دوشنبه, 25 تیر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
بهره برداری از آبگرم های معدنی گاومیش گؤلی، پهنلی و یئل سوئی در سرعین به صورت اجاره هشت و نیم ماهه مزایده یك مرحله‌ای امورتدارکات و خدمات پشتیبانی 245

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/31

بازدید:245

05/ط/95 احداث ساختمان اداری شرکت آب منطقه ای اردبیل مناقصه یك مرحله‌ای شرکت اب منطقه ای اردبیل 1395/04/21 656

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/30

بازدید:656

95/ط/4 انجام عملیات بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبی شبکه آبیاری وزهکشی یامچی ، سقزچی و علی بلاغی مناقصه یك مرحله‌ای شرکت اب منطقه ای اردبیل 1395/04/13 527

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/23

بازدید:527

مزایده اجاره آبگرم گاومیش گؤلی در سال 95 (تجدید مزایده) مزایده یك مرحله‌ای امورتدارکات و خدمات پشتیبانی 552

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/03

بازدید:552