دوشنبه, 30 مهر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
بهره برداری از آبگرم های معدنی گاومیش گؤلی، پهنلی و یئل سوئی در سرعین به صورت اجاره هشت و نیم ماهه مزایده یك مرحله‌ای امورتدارکات و خدمات پشتیبانی 283

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/31

بازدید:283

05/ط/95 احداث ساختمان اداری شرکت آب منطقه ای اردبیل مناقصه یك مرحله‌ای شرکت اب منطقه ای اردبیل 1395/04/21 689

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/30

بازدید:689

95/ط/4 انجام عملیات بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبی شبکه آبیاری وزهکشی یامچی ، سقزچی و علی بلاغی مناقصه یك مرحله‌ای شرکت اب منطقه ای اردبیل 1395/04/13 558

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/23

بازدید:558

مزایده اجاره آبگرم گاومیش گؤلی در سال 95 (تجدید مزایده) مزایده یك مرحله‌ای امورتدارکات و خدمات پشتیبانی 575

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/03

بازدید:575