سه‌شنبه, 24 مهر 1397

 

 گروه: در حال اجرا
سد بفراجرد
اهداف طرح : تامین آب شرب شهرستان خلخال به مقدار 2/4 میلیون مترمکعب تامین حقابه کشاورزی 150 هکتار از اراضی پائین دست به مقدار 2/1 میلیون مترمکعب

 

تاریخ شروع : 1387/06/04  |  تاریخ پایان : 1397/12/29

مجری طرح : مهندس ستاری                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 95   درصد   

توضیحات بیشتر