یکشنبه, 29 مهر 1397

مشاهده فازهای پروژه

 

 
 
 

 

عنوان گروه :  در حال اجرا
عنوان پروژه:  سد مخزنی احمدبیگلو
کارفرما:  آب منطقه ای اردبیل
پیمانکار:  عمران مارون
محل اجرا:  مشگین شهر
تاریخ شروع پروژه:  1389/07/20
تاریخ پایان پروژه:  1397/12/28
مبلغ:  0
مهندسین مشاور: مشاور پویاب
مجری طرح : هوشنگ خلفی زاده
پیشرفت فیزیکی کل طرح: 95
توضیح مختصر: اهداف طرح : انتقال آب تنظیم شده سد مخزنی احمدبیگلو به اراضی زیر پوشش شبکه آبیاری و زهکشی احمدبیگلو توسعه 2400 هکتار از اراضی گستره طرح ، توسط شبکه مدرن آبیاری و زهکشی تحت فشار بهبود وضعیت معیشتی و ایجاد اشتغال و جلوگیری از مهاجرت ساکنان منطقه
توضیح طرح:

مشخصات فنی طرح :

 • حجم کل مخزن : 4/27 میلیون مترمکعب - حجم تنظیمی : 92/18 میلیون مترمکعب
 • طول تاج : 528 متر - عرض تاج : 10 متر - ارتفاع از پی : 5/64 متر - ارتفاع از بستر رودخانه : 5/57 متر
 • حجم بدنه سد (عملیات خاکی) : 48/2 میلیون مترمکعب
 • نوع سد : خاکی با هسته رسی
 • سطح دریاچه : 162 هکتار - تراز تاج سد : 1016 متر – تراز نرمال : 1010 متر از سطح دریا

 

اطلاعات مالی طرح :

 • هزینه شده تا پایان سال 92 : 231544 میلیون ریال
 • هزینه شده تا پایان سال 95 : 851338 میلیون ریال
 • اعتبار مصوب سال 96 : 600000 میلیون ریال
 • تخصیص 96 تاکنون : 600000 میلیون ریال
 • اعتبار مورد نیاز جهت اتمام طرح : 230000 میلیون ریال
 • مصوب سال 1397 : ردیف اجرایی در سال 1397 حذف شده است

 

پیشرفت فیزیکی طرح : 95%

 

کارهای انجام یافته با درج احجام :

 • خاکریزی بدنه سد : 49/2 میلیون مترمکعب (انجام شده100%) – بتن ریزی : 19760 مترمکعب (انجام شده 96%) – حفاری و تزریق 10386 متر طول (انجام شده 90%) – ابزار دقیق 121 عدد (88%) – تجهیزات هیدرومکانیکال 87% - تملک اراضی 162 هکتار (انجام شده 100%) – تونل انحراف 296.5 متر (انجام شده 100%) – فرازبند (انجام شده 100%) – خاکبرداری جناح چپ و راست، پی سد و سرریز 363676 مترمکعب (پی : انجام شده 100% - سرریز : 100%)

موانع و مشکلات اجرای طرح :

 • عدم نیرورسانی به دلیل معارض توسط اهالی به خصوص محدوده نصرآباد - عدم هماهنگی خرید و نصب تجهیزات پایش آنلاین کیفی منابع آب - عدم هماهنگی خرید و نصب تجهیزات پرتابل آب - عدم توانایی شرکت برنده مناقصه در فنس کشی محدوده دریاچه (شرکت عمران جوش صالحین)

در صورت حل مشکلات طرح، سد در مهر ماه قابل آبگیری می باشد .

موقعیت پروژه: در دست اجرا

    

 

تاریخ ثبت: 1395/04/20   | بازدید:1178