سه‌شنبه, 23 مرداد 1397

درج زمان های خروج از دسترسی

عنوان تاریخ ثبت

پرتال به دلیل بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1395 با کندی و قطعی روبرو خواهد بود.

95/01/11
پرتال به دلیل تغییرات شبکه در تاریخ 23 فروردین 1395 با کندی و قطعی روبرو خواهد بود. 95/01/22بازدید:1770
تاریخ ثبت: 1395/01/31
آخرین به روزرسانی: 1395/11/27